Lista beneficjentów Funduszy Europejskich – stan na 31 marca 2017 r. (bez Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej)

Żródło:Dane pochodzą z bazy Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013
Ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia 2017 na podstawie portalu danepubliczne.gov.pl

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Tym, co odróżnia programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,7 mld euro) od programów regionalnych i krajowych, jest ich międzynarodowy charakter oraz nacisk na współpracę polskich beneficjentów z zagranicznymi partnerami. Przykładowe przedsięwzięcia realizowane ponad granicami mogą dotyczyć ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska, rozbudowy infrastruktury, rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji. Poniższy raport to zbiorcze podsumowanie projektów w ujęciu ilościowym oraz wartościowym

Źródło: Dane pochodzą z bazy Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013
Ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia 2017 na podstawie portalu danepubliczne.gov.pl