Realizacja budżetu to element działalności każdego miasta i instytucji, w szczególności instytucji publicznych. W przypadku Łodzi dostępne są informacje, które pozwalają na czytelną analizę sposobu wykorzystania środków budżetowych.