Informacje dotyczące wydatków poszczególnych miast to jedna z bardziej istotnych informacji, szczególnie dla jego mieszkańców, ale także inwestorów pod kątem atrakcyjności gospodarczej danego miejsca. W oparciu o dane dostępne w serwisie Smart City, którego autorem jest miasto Gdańsk znalazły się dane dot. wydatków. Niestety postać publikacji danych nie jest zbyt przystępna (dane dostarczane są w formie plików XML). Chwila pracy z plikami i odpowiednim narzędziem prowadzi do efektów dostępnych poniżej:

Źródło danych: http://www.gdansk.pl/smartcity/Publikacja-wydatkow,a,39710